Meer weten over de verkoop van de toekomstige nieuwbouwwoningen op en rond het Slachthuisterrein?

Bezoek dan de projectwebsite:

www.slachthuisdistrict.nl

 

- November 2022
Sneak Preview woningen


- Oktober 2022

Verkeersmaatregelen Richard Holkade t.b.v. realisatie verbindingsbrug

Aan de overzijde van de Gouwwetering vinden al geruime tijd werkzaamheden plaats op het voormalige Slachthuisterrein. Om een ontsluitingsweg te realiseren komt er een verbindingsbrug over de Gouwwetering met een aansluiting op de Richard Holkade.

De komende 4 weken vinden er in uw straat ook werkzaamheden plaats ten behoeve van deze verbindingsbrug.

In de week van 17 oktober zal eerst gestart worden met de aanleg van 2 landhoofden. Wanneer deze landhoofden gereed zijn zal op donderdag 3 november de Richard Holkade volledig worden afgesloten om het brugdek in het werk te hijsen. Voor deze werkzaamheden hebben wij de gehele wegbreedte nodig. Voorafgaand hieraan worden verkeersborden met parkeerverboden geplaatst. Wij verzoeken u dan ook ter hoogte van de nieuwe brug geen auto’s te parkeren. 

Vervolgens zal de wegverharding worden aangesloten op de brug. Hierbij is een gedeeltelijke wegafsluiting van toepassing met een om-en-om regeling, waarbij de bereikbaarheid van uw straat blijft geborgd.

Eén en ander is volledig gereed op vrijdag 11 november

Onderstaand vindt u de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen.

 

- Maart 2022

In de 2e week van januari 2022 zijn ter plaatse van gebouw 2 hekwerken aangebracht en is het parkeerterrein ingericht. De bedrijven Eteck/Schouten/de Ruiter hebben inmiddels de WKO-bronnen aangebracht (op diepte geboord). De ruwbouw van fase 1 vordert gestaag en het hoogste punt is inmiddels bereikt. De prefab kappen zijn eind februari gemonteerd en zo  is het eerste bouwblok wind en waterdicht en wordt er nu gestart met de afbouw. Het buitengevel metselwerk is ook reeds gestart. Medio februari is in fase 2 gestart met het draaien van de heipalen. Deze draaitechniek heeft als groot voordeel dat er geen geluidsoverlast van het heien is voor omwonenden.

SAVE THE DATE: OPEN DAG SLACHTHUISTERREIN

Zaterdag 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur zijn buurtbewoners en belangstellenden welkom om langs te komen om de vorderingen te zien van de transformatie van het Slachthuisterrein. Klein Haarlem geeft die middag rondleidingen door Slachthub, de toekomstige dynamische hub van Klein Haarlem met werkruimte voor de creatieve sector, horeca en een sportschool. 

Aanmelden voor de rondleiding kan bij binnenkomst. Natuurlijk zie je ook de vorderingen van de renovatie van het Slachthuis, het bruisend popcentrum met oefenruimtes voor muzikanten en meer. Ook de woningen in aanbouw van Slachthuisdistrict zijn goed zichtbaar, medio februari werd het hoogste punt in de bouw reeds bereikt. Vanuit de organisatie worden leen-bouwhelmen verstrekt en wordt het aantal deelnemers aan de rondleiding gemaximaliseerd. Het is mogelijk om bij de tijdelijke bar van Slachthuis een drankje te nuttigen na afloop van de rondleiding.

- Dec. 2021

Het bouwterrein wordt op dit moment uitgebreid aan de zuidzijde nu de Internationale School deze locatie vanaf de kerstvakantie niet meer gebruikt als schoolplein. Vanaf 2e week januari 2022 zal worden gestart met het aanbrengen van hekwerken en het verwijderen van een kunstwerk, waarna het terrein wordt ingericht. De bedrijven Eteck/Schouten/de Ruiter zullen middels boringen de WKO-bronnen aanbrengen. Het op diepte brengen van de bron ter plekke van gebouw 5 is reeds afgerond, in de loop van december brengen we de WKO-bron bij gebouw 1 op diepte. In het nieuwe jaar de laatste bron aan de kopzijde van gebouw 2.

Daarnaast wordt het grondwerk van de gebouwen 2,1 en 6 op hoogte gebracht. De funderingen van de nieuwbouwwoningen van de gebouwen 5, 4 en 3 zijn inmiddels gereed. De ruwbouw van gebouw 5 is bijna op de derde verdieping. Het tempo zit er goed in! Van gebouw 4 is de begane grond klaar inclusief het vlechtwerk van de wanden. Wanneer de wandencyclus van gebouw 5 gereed is gaan we starten  met de wanden van gebouw 4  en vervolgens van gebouw 3. De begane grond vloer van gebouw 3 zal eind dit jaar gereed zijn. We maken ons eveneens op voor de start van de werkzaamheden in fase 2 in het nieuwe jaar.

POPSCHOOL PATRONAAT

Het geluidsdichte popcentrum verrijst in de ruim 1200 vierkante meter grote hal E van het Slachthuisterrein. Het zal gaan bestaan uit acht oefenruimtes, die het hele muzikale segment in de stad gaan bedienen, van klein tot groot, van jong tot oud. Daarbij komen er leslokalen voor de popschool en wordt er plaats gemaakt voor een presentatieruimte met een klein podium. Op deze plek op het Slachthuisterrein zullen in de nabije toekomst veel Haarlemmers oefenen, les krijgen en spelen. De bouw van de popschool vordert gestaag: gevel- en dakherstel is bijna gereed en bouwbedrijf de Nijs is nu volop bezig met het aanbrengen van gevelkozijnen. Inpandig is de staalconstructie gereed inclusief de eerste fase betonvloeren. Begin december is gestart met de binnen-afbouw inclusief de (her-)montage van de gevelkozijnen. Voor de gevelinspectie is er inmiddels ook gestart met steigerwerk bij de watertoren.

- Sep. 2021

Binnen de hekken van het Slachthuisterrein wordt al geruime tijd hard gewerkt. De bouwplaats voorzieningen zijn bijna gereed. De afgelopen tijd is er bouwkundig onderzoek gedaan. Vorige week dinsdag is gestart met het trillingsvrij indraaien van de funderingspalen voor de nieuwbouw fase 1. In totaal worden er in deze  fase circa 450 funderingspalen aangebracht.

In de afgelopen periode zijn er een hoop werkzaamheden uitgevoerd. De aangetroffen olieverontreiniging is volledig gesaneerd en opgeruimd. De sloop van alle aanbouwen is afgerond. Daarnaast is ondermeer de riolering in de Oorkondelaan volledig vervangen en is deze weg volledig geasfalteerd. De fundering van de tijdelijke werkweg is gemaakt van het gebroken betonpuin van het Slachthuis en het asfalt wordt in de toekomst weer voor meer dan 97% gerecycled. Voor de toekomstige WKO (Warmte Koude Opslag) is een volledig leidingen netwerk aangelegd (de bronnen volgen nog) zodat de warmte voor de woningen ook in de toekomst is gewaarborgd. In de komende weken worden de rioleringswerkzaamheden afgerond en staat vanaf 27 september a.s. de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen in de planning. 

De werkzaamheden de komende tijd bestaan uit:

  • Het herstel van het dak en de gevels en buitenkozijnen in het hoofdgebouw
  • De bekisting van de fundering van de begane grond aanbrengen en vlechten/storten van de nieuwbouw fase 1 (gebouw 5, 4 en 3)
  • start bekisting /vlechten/storten van de betonwanden van de begane grond
  • Vanaf 27 september a.s. aanleg van het nuts tracé

Bij vragen of meldingen over de bouw verwijzen wij graag naar www.verbeterdebouw.nl

 

- Feb. / Mrt. 2021
​Rioolwerkzaamheden / totaalsloop / aangepaste omleidingsroute per 1/3

Inmiddels is de hoofdaansluiting op het riool gerealiseerd en zijn de eerste meters riool gelegd. Het riool bij de hoofdingang zit er inmiddels in. Er is een laag fundatiemateriaal aangebracht waar nu over kan worden gereden en waarop kan worden geparkeerd. De rest van de verharding zal de komende periode worden verwijderd zodat ook daar het riool kan worden aangebracht.

Er is na het verwijderen van het asbest een start gemaakt met de totaalsloop. 

Eind maart zal gestart worden met het breken van de betonresten die zullen gaan dienen als fundatie onder de nieuwe verharding.

                

Vanaf 1 maart geldt een nieuwe omleidingsroute, zie de afbeelding:

- Dec. 2020 / Jan. 2021
​Omleidingsroute per 4 januari 2021

Na de feestdagen breekt er in januari 2021 voor de transformatie van het Slachthuisterrein een nieuwe fase aan. Nu de sloop richting het einde gaat zal er een start worden gemaakt met het aanbrengen van het riool. Voor deze werkzaamheden zal de Oorkondelaan per maandag 4 januari 2021 tussen de inrit van het Slachthuisterrein en de school ‘uit het verkeer worden genomen’. Dit doen wij om het nieuwe rioolstelsel en later de nieuwbouw te realiseren.

De bewoners en gebruikers van het Slachthuisterrein en ook het bouwverkeer zullen worden omgeleid via de Pladellastraat en de Hennie Schaftstraat. Zie de tekening met daarop de omleiding.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht over de omleidingsroute dan kunt u contact opnemen met de aannemer via www.verbeterdebouw.nl (klik op de locatie Slachthuis in Haarlem en laat een bericht achter).

- Okt. 2020
Sloop- en bouwrijpwerkzaamheden

Na een voorbereiding van twee jaar zijn de werkzaamheden buiten nu echt van start gegaan. De aannemers realiseren zich heel goed dat zij te gast zijn in uw wijk en doen er alles aan om de overlast voor omwonenden en naastgelegen bedrijven tot een minimum te beperken.

Sinds maandag 19 oktober jl. zijn de werkzaamheden van de eerste fase op het Slachthuisterrein gestart. Deze werkzaamheden bestaan uit:

• Sloop van de aanbouwen die aan het oude slachthuis zijn bijgebouwd
• Slopen funderingen en verharding
• Aanleg riolering rondom het slachthuis
• Verleggen en aanleg van diverse kabels en leidingen
• Voorbereidingen bouwwerkzaamheden

Bovenstaande werkzaamheden worden overdag uitgevoerd op doordeweekse dagen. 

Om de gebouwen en funderingen te slopen wordt gebruik gemaakt van groot materieel zoals hydraulische kranen, vrachtwagens en shovels.

In overleg met de gemeente Haarlem (wegbeheerder) hebben wij een plan opgesteld waarin een vaste aanrijroute via de Merovingen- en Slachthuisstraat is opgenomen.

Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u een melding doen via de website van ‘Bewuste Bouwers’: www.verbeterdebouw.nl

 

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.