DUURZAAMHEID

Het Slachthuisterrein is naast een ontmoetingsplek ook een groen en duurzaam stukje stad. Op het terrein komen verschillende groene ruimtes, openbare tuinen en zelfs enkele verticale geveltuinen: plekken waar bewoners samen hun groente en fruit kunnen verbouwen. Regenwater wordt opgevangen en vastgehouden op het Waterplein. Dat zorgt in de zomer (samen met de pergola) voor verkoeling. En voor kinderen biedt het natuurlijk allerlei speelmogelijkheden. Duurzaam is ook de zorgvuldige manier waarop we met grondstoffen en materialen omgaan. Zo worden vrijkomende bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt en komen er veel deelauto’s in het gebied.

Groen

Op de locatie wordt maximaal groen toegevoegd. Dit draagt bij aan schone lucht en biodiversiteit en verhoogt het waterbergend vermogen. Het groen biedt schuil- en verblijfsplekken voor fauna –zoals vleermuis, gierzwaluw, huismus, kikker, bijen en vlinders- en kan ook door bewoners gebruikt worden. De te behouden bomen komen in ruime groenvakken te staan. Strak in de vloer uitgesneden cirkels met beplanting en een begroeide pergola zorgen straks voor een levendig en gedurende het jaar afwisselend beeld. De groene buitenruimte wordt zo eetbaar mogelijk. Aanvullend zijn er grotere publieke tuinen, zoals de theetuin bij de directiewoning en een tuin bij het waterplein. Speelelementen zullen verleiden tot meer beweging. Sommige kopgevels van de nieuwbouw zijn door een frame in de architectuur verbijzonderd met verticale tuinen. Bewoners kunnen hier groente, fruit en bloemen planten, daarnaast kan het een thuis bieden aan een wormen-of insectenhotel en compost.

 

Water

Het watersysteem is duurzaam en toekomstgericht. Het is een integraal systeem van vasthouden, bergen, benutten, infiltreren en afvoeren van water. Het regenwater wat op het terrein valt hergebruiken we maximaal. Hiervoor is een scala van maatregelen in het plan verwerkt. Onder andere het benutten van het water door het op het dak op te vangen en in regentonnen op te slaan en het vervolgens te gebruiken voor de bewatering van het vele groen op het terrein. Ten slotte is de waterfunctie van de slachthuistoren hersteld: er wordt een hydroponics-systeem gerealiseerd, waarbij bladgroenten, kruiden en zelfs tomaten gekweekt kunnen worden in de toren. 

Beperken van materiaalgebruik en afvalstromen

Dat wat uit de gebouwen wordt gehaald, wordt waar mogelijk hergebruikt. De voormalige stallen worden hiervoor ingericht als vaste plek. Zo wordt de afvalstroom tijdens de bouw beperkt. Inkoop van materialen geschiedt zeer bewust, gericht op het beperken van de milieubelasting. In de verdere planontwikkeling formuleren we samen met buurt en bewoners ambities voor reductie van afval en delen en hergebruik van spullen. Een voorbeeld is het introduceren van deelauto’s, maar ook het bieden van een structuur om spullen te delen en te ruilen; zo beperken we dat we met elkaar te veel spullen ‘dubbel’ hebben.

Energie 

Er wordt gestreefd naar maximale opwekking van energie uit hernieuwbare en lokale bronnen en er worden zonnepanelen geplaatst. Door een warmte- en koudeopslag in de grond, voorzien we het Slachthuisterrein én eventueel op termijn de Slachthuisbuurt van warmte. 
 
Het energiesysteem wordt op lage temperatuur ingericht (10-15 graden). Door deze lage temperatuur is het mogelijk om meerdere warmtebronnen aan te sluiten op dit warmtenet. Hierdoor is het net op lange termijn geschikt om uit te breiden naar omliggende woningen in de buurt.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.